Еко почистване

еко почистване

В 21-ви век е пределно ясно, че всяка човешка дейност касае средства и дейности, които по един или друг начин успяват да замърсят околната среда. Опитите да живеем и работим в екологично добре поддържана среда е мисия на целия свят, особено през последните няколко десетилетия. Тази тенденция превзе различни среди на икономиката, социалния живот и много други среди, които оказват влияние на нашето здраве и това на природата.

Ето защо ние от Ecofin 2000 държим да вървим в крак с времето и да поддържаме и предлагаме услуги, които да оказват възможно най - малко пагубно влияние върху природата. Еко почистването е нашето решение на тази задача. Еко почистването на домовете е най - иновативната услуга, която можете да получите при нас на възможно най - достъпна, разумна и ниска цена.

В случай, че и Вие сте загрижен достатъчно много за околната среда и сте наясно, че на практика всяка човешка дейност оказва влияние на планетата, на която живеем, то можете да се възползвате от тази иновативна услуга, целяща уютен и приветлив дом, с помощта на безопасни процедури и средства за неговото почистване.

Еко почистването може би звучи като загадка, но ние от Ecofin 2000 можем да разкрием тайната на почистения по екологичен начин дом. Причина номер едно то да бъде такова е липсата на употреба на вредни химикали. Какво означава това? - На практика ние постигаме същото ниво на почистване, без да използваме химикали, чието производство е навредило по някакъв начин на природата.

Т. нар "зелено почистване" е насока в нашата работа, която цели възпитателни и ефективни резултати. Ние държим да покажем, че качественото почистване може да бъде постигнато именно с такива безвредни за околната среда и човек вредни химикали. Причината за това е, че много от тях са навредили на околната среда още при своето производство, след което влияят зле и на човешкото здраве и цялото биоразнообразие чрез изпаренията, които някои от тях отделят.

По този начин всеки дом би придобил желания от Вас перфектен и чист вид, само с помощта на тези безвредни и нетоксични препарати за почистване.

Но на какво се дължи този чудесен ефект от иновативните препарати и методи на чистене? Това са сбор от причини, които водят най - новите тенденции в почистването на домове по цял свят.

На първо място препаратите, които се използват в този бранш са произведени по щадящ природата начин. Съставени са от биоразградими органични вещества, което допринася за по - лесното им и безопасно разграждане в природата.

Тези препарати могат да се използват във всяко помещение на дома, като освен, че почистват повърхностите, те умеят и да ароматизират по приятен и естествен начин всяка стая и помещение, в които са използвани от нашите специалисти. Всичко това не крие дори минимален риск за здравето на обитателите на дома.

Без отделяне на вредни изпарения, тежки аерозоли и други вещества, които да натоварват излишно и вредно човешкия организъм.

Пример за еко почистване е това с пара. Този тип почистване изисква минимални разходи за почистващата фирма, както и за ползвателите на услугата. Най - важният момент е абсолютната липса на почистващи препарати, независимо вида на повърхността за почистване. При този метод, чрез специални уреди се използва механичната сила на водата, нагрята до високи градуси, което превръща течността в пара.

В този си вид водата придобива "специални умения" за почистване, като успява не само да почисти, но и да дезинфекцира третираните повърхности, независимо типа материал - текстил, дърво, теракот, фаянс и други.

Именно по тези природо съобразни начини успяваме да се справим с голяма част от наслоени замърсявания в дома Ви. Единственото нещо, което е нужно да направите е да заявите при нас еко почистването на дома си, подсигурявайки по този начин чиста, безопасна и уютна среда за Вас, Вашите деца и гости.

  • Почистването под чупливи украшения, ценни вещи и тежки мебели става след преместването им от клиента;
  • При отказ от резервирано почистване по малко от 48 часа от заявената дата, възложителят дължи неустойка в размер на минималната такса за посещение - 50 лв.
Свържете се с Нас

Оценка:
4.17 / 12