Условия за ползване

Права и условия за ползване

Общите условия служат за уреждане на взаимоотношенията между Ecofin 2000 и клиенти на фирмата

  1. Дефиниране

1.1 Клиент - юридическо или физическо лице, което използва услугата "Професионално почистване на домове София", която нашата фирма му предлага.

1.2 Интернет-страница - благодарение на интернет страницата всеки един клиент на фирмата има възможността да получава информация, относно цени и услуги, които ние от "Ecofin 2000" предлагаме.

2.Общи условия

2.1 Задълженията на изпълнителя и неговите права

А) Основно задължение на изпълняващото лице е да си свърши коректно, поетия от него ангажимент, така, както е описано в страницата с услугите.

Б) Основно задължение на изпълнителя е да демонстрира коректност, като спазва предварително уговорения срок за поетия от него ангажимент

В) По време на извършваната услуга, професионалните продукти, които биват използвани, задължително трябва да са с доказан произход

Г) В случай, че изпълнителят е нает за почистване на изключително силно замърсени помещения, повърхности или предмети, той има правото да предоговори стойността на услугата с клиента.

Д) В зависимост от това каква е тарифата, то изпълнителят притежава правото да получи възнаграждение от самия клиент

2.2 Права и задължения на клиента/потребителя

А) Съгласяване с Общите условия

Б) Осигуряване на достъп до помещението или площта, която предстои да се почисти

В) Липса на домашни любимци

Г) Задължително трябва да бъде предварително осигурен достъп до вода и електрическо захранване

Д) Предварително посочване на мястото и времето, в което желае да му бъде извършено почистването

Е) По време на извършване на услугата е задължително да присъства член от семейството или друг представител, посочен от клиента

Ж) В случай, че желае да направи рекламация, то тя задължително трябва да бъде в присъствието на член от екипа на "Ecofin 2000" и непосредствено след извършената услуга

З) Почистването под чупливи украшения, ценни вещи и тежки мебели става след преместването им от клиента

И) При отказ от резервирано почистване по малко от 48 часа от заявената дата, възложителят дължи неустойка в размер на минималната такса за посещение - 50 лв.

К) Заплащане на услугата, извършвана от специалистите на "Ecofin 2000".